Cambia idioma
Precio diario metales agosto 2019


D

I

A

S

BOLSA DE METALES DE LONDRES (LME/LONDON BULLION) COMEX
COBRE ORO PLATA COBRE
CONTADO 3 MESES STOCK AM PM FIX 1 ST POSITION
US$ / TM ¢US$ / Lb US$ / TM TM US$ / Oz US$ / oZ US$ / oZ ¢US$ / Lb
 01  5.876,00  266,531  5.903,00  287.800  1406,40  1406,80  16,0050  266,00
 02  5.769,00  261,677  5.793,00  286.600  1436,05  1441,75  16,1950  256,50
 05  5.647,00  256,144  5.678,00  283.275  1457,45  1465,25  16,4850  253,70
 06  5.667,00  257,051  5.691,00  277.975  1461,85  1465,25  16,3850  255,10
 07  5.673,50  257,346  5.705,00  275.950  1487,65  1506,05  16,8200  256,50
 08  5.723,00  259,591  5.748,00  274.525  1497,40  1495,75  17,0200  260,20
 09  5.744,00  260,543  5.767,00  271.725  1503,50  1497,37  17,0000  258,40
 11  ,00  ,000  ,00          
 12  5.724,50  259,659  5.750,00  273.350  1501,95  1504,70  16,9550  258,00
 13  5.697,00  258,412  5.727,00  272.550  1527,20  1498,40  17,4450  262,45
 14  5.732,00  259,999  5.756,00  271.800  1500,35  1513,25  17,1150  258,65
 15  5.696,50  258,389  5.729,00  301.750  1517,65  1515,65  17,2900  258,95
 16  5.710,00  259,001  5.735,00  331.975  1509,05  1515,25  17,1600  259,00
 19  5.755,50  261,065  5.790,00  330.125  1499,35  1496,60  16,9250  259,70
 20  5.698,00  258,457  5.730,00  329.600  1502,65  1504,55  17,0200  257,40
 21  5.696,50  258,389  5.724,50  329.575  1499,65  1503,25  17,1100  258,15
 22  5.668,00  257,096  5.690,50  328.250  1498,70  1502,05  16,9600  255,35
 23  5.675,00  257,414  5.698,00  331.925  1495,50    17,0500  


P  R  O  M  E  D  I  O  S 
      MENSUAL ANUAL  
COBRE LME CONTADO  5.714,85  6.086,43 US$ / TM
   259,222  276,076 ¢US$ / Lb
3 MESES  5.742,06   US$ / TM
COMEX    258,378  275,885 ¢US$ / Lb
ORO AM    1488,374  1340,642 US$ / oZ
PM    1489,495  1339,519 US$ / oZ
PLATA FIX    16,87882  15,47448 US$ / oZConsultar otro mes


Consultar otro mes